Betingelser

 

Køb på Begravelsesforretningen-onlineHelt generelt i disse handelsbetingelser anvendes: 

•    Udtrykket begravelser uanset om der er tale om en begravelse (kisten begraves i jord) eller en bisættelse (brænding/kremering) eller en borgerlig begravelse (handling udenfor kirkens rammer).
•    Udtrykket handling dækker over alle former for højtideligheder uanset om det er i en kirke, et kapel eller en borgerlig begravelse.

Brug af Begravelsesforretningen-online foregår som udgangspunkt i to kontakter, hvor der for hver kontakt er en række trin, som skal gennemgås i forbindelse med bestillingen. Nedenfor finder du en kort oversigt over de forskellige trin i hver kontakt.

Bestilling og Kontakt 1:

 

Du skal blandt andet indtaste følgende på Begravelsesforretningen-online:
 
•    Valg af kiste, samt evt. urne (ved bisættelse)
•    Information om afdøde, data og dødssted (hvis kendt)
•    Ønsker til begravelseshandlingen
•    Information om anmelder af dødsfaldet
•    Rustvognskørsel fra dødssted, hvor afdøde ligger, til kapel, kirke eller krematorium.

Kontakt 1

afsluttes med betaling for ovennævnte samt betaling for flg. standardydelser: Honorar til bedemand, Hygiejne/miljøtillæg, Ilægning i kiste. 
Herefter bliver du kontaktet af en bedemand fra Begravelsesforretningen-online for at koordinere den videre planlægning og eventuelle øvrige bestillingsønsker.

Kontakt 2:

Efter at Begravelsesforretningen-online har haft kontakt til ønsket kirke/ kapel/præst bliver du igen kontaktet af en bedemand i Begravelsesforretningen-online for at:

•    Bekræfte og acceptere dato samt sted for ceremoni
•    Få mulighed for at tilføje yderligere bestillingsønsker fra Begravelsesforretningen-online
•    Aftale hvilke kørsler, der bliver tale om i forbindelse med ceremonien

Kontakt 2

afsluttes med betaling for ovennævnte på Begravelsesforretningen-online

Ved afslutningen af begge kontakter, skal du acceptere vores handelsbetingelser og godkende din bestilling inden afslutningen og betalingen kan gennemføres.
På Begravelsesforretningen-online kan du betale med dankort, visa-dankort eller mastercard. Husk at udskrive, og gemme kvitteringen til brug for skifteretten. 

Persondatapolitik


Hos Begravelsesforretningen-online har vi taget en række forholdsregler for at gøre dit køb risikofrit. Når du anvender dit kreditkort/dankort, opbevares dine kortoplysninger hos vores bank (lovkrav). Oplysningerne sendes i krypteret form direkte til banken, og det er derfor sikkert at anvende kreditkort/dankort som betalingsmiddel samt at indtaste oplysninger på Begravelsesforretningen-online 

Køb med kreditkort/dankort er underlagt de generelle regler om kortbetaling. De oplysninger, du afgiver om afdøde og om dig selv, vil udelukkende blive givet til de relevante offentlige myndigheder og til udfærdigelse af nødvendige papirer til begravelsesmyndigheden samt til rekvirering af service (f. eks kirke og kapel) i forbindelse med begravelsesceremonien. Alle fremsendte juridiske dokumenter opbevares forsvarligt og returneres til dig efter begravelsen.
 
Vi foretager kun registrering af dine civile og personlige oplysninger, herunder adresse, CPR-nummer, telefonnummer og e-mail adresse, med det formål at kunne levere de ydelser, du har bestilt. I forbindelse med din bestilling skal der også afgives almene oplysninger, herunder eventuel ægtefælles navn, navn på afdøde, adresse og evt. dødsdato.
 
Oplysninger som overføres til Begravelsesforretningen-online foretages med dit samtykke – både som anmelder af et dødsfald og som bestiller og køber af service fra Begravelsesforretningen-online - og disse informationer deles kun med begravelsesmyndighederne. 
I henhold til Bogføringsloven skal Begravelsesforretningen-online opbevare alle data i 5 år i krypteret form, og det er Begravelsesforretningen-online som er den dataansvarlige. Der kan gøres indsigelser mod registreringen, og eventuelle henvendelser herom skal ske til Begravelsesforretningen-online.

Alle informationer, som indeholder cpr-nummer, leveres krypteret eller sendes via Post Danmark. Vi gør opmærksom på, at der anvendes cookies og log statistik af al brugeraktivitet på Begravelsesforretningen-online for aktivt at kunne sikre igangværende opgaver på Begravelsesforretningen-online.
 

Accept af handelsbetingelser


Personer under 18 år kan ikke benytte Begravelsesforretningen-online, da du skal være myndig for at kunne acceptere disse handelsbetingelser. Accepterer du ikke handelsbetingelserne, kan du ikke bruge Begravelsesforretningen-online. Vi opfordrer kraftigt til, at du sætter dig ind i handelsbetingelserne, inden du bestiller serviceydelser gennem Begravelsesforretningen-online.
 

Service og produkter


Begravelsesforretningen-online er oesten-begravelsesforretninger.dk's online service, hvor du som pårørende kan udføre en del af arbejdet i forbindelse med at bestille en begravelse. Som det fremgår tidligere gennemføres bestillingen i to omgange.
Du kan til enhver tid vælge at bruge den traditionelle service fra en bedemand ansat i oesten-begravelsesforretninger, og der vil naturligvis blive taget hensyn til det arbejde og de bestillinger, du evt. har bestilt og betalt for.

Kortbetaling og priser


Det er kun muligt at betale med Dankort, Visa-dankort eller Mastercard på Begravelsesforretningen-online. Bruger du Mastercard vil der blive tillagt et gebyr fra kreditkortselskabet bag Mastercard. Du vil altid modtage en kvittering for dit køb. Skulle du miste kvitteringen kan du altid kontakte Begravelsesforretningen-online og få tilsendt en kopi.
Mail: kontakt@Begravelsesforretningen-online

Kreditkortbetaling på Begravelsesforretningen-online lever op til alle de sikkerhedskrav der er stillet og er godkendt og certificeret af DIBS. Al kommunikation mellem Begravelsesforretningen-online's  kortbetaling og kortindehaveren foregår via en krypteret SSL forbindelse. Dette sikrer, at uvedkommende ikke kan se de data, som udveksles. Ligeledes krypteres data, der sendes mellem Begravelsesforretningen-online's kortbetaling og DIBS betalingsserver - dette er din garanti for at der ikke sker misbrug af dit betalingskort.
 
Alle priser på Begravelsesforretningen-online er angivet i danske kroner, og hvor der er tale om produkter eller serviceydelser, som er momsbelagt, er priserne inklusive 25 % moms.
Omkostninger til kørsel fra stedet, hvor afdøde er blevet bragt til, oplyses altid inden køb og betaling (2. betaling). Alle oplyste priser på Begravelsesforretningen-online er gældende priser og kan efter bekræftelse og betaling ikke justeres.
 
Hvis Begravelsesforretningen-online har kontakt med en kirkegård og formidler en pris på et ønsket gravsted, tages der forbehold for forkert oplyste priser. Begravelsesforretningen-online foretager ikke udlæg for kirkegårdsydelser, og bestiller vil altid skulle afregne direkte med kirkegården.
Alle gebyrer herunder også evt. transaktionsgebyr fra kreditkortselskaber vil blive pålagt, inden du accepterer det afsluttende køb. 
 

Dit ansvar


Som bruger og bestiller er det dit ansvar at meddele Begravelsesforretningen-online, såfremt der sker ændringer eller hvis der opstår situationer, der forhindrer en gennemførelse af den bestilling, som du har afgivet. Eventuelle meromkostninger ved ændringer er for din – eller boets egen regning.
 

Ændring af bestilling


Begravelsesforretningen-online vil under normale omstændigheder, og hvis det er os muligt, gennemføre eventuelle ændringer, men da din bestilling allerede er igangsat, kan eventuelle ændringer kun gennemføres efter nærmere aftale med vores bedemand på mailkontakt@Begravelsesforretningen-online eller på tlf. 25 16 48 00.

Det er alene anmelderens/bestillerens ansvar at meddele ændringer af det bestilte eller ønskede til bedemanden på mail kontakt@Begravelsesforretningen-online eller ved at ringe på tlf. 25 16 48 00.
Begravelsesforretningen-online yder ingen erstatning eller kompensation for mangler, der skyldes manglende oplysninger i forbindelse med ændringer i det i ordren bestilte. 
 

Reklamationsret


Du har en lovmæssig reklamationsret på produkter og serviceydelser bestilt hos Begravelsesforretningen-online. Det er en forudsætning, at den reklamerede mangel var til stede, da du modtog produktet eller vores service. Du skal reklamere inden for rimelig tid, efter du har konstateret manglen. Du kan kræve, at Begravelsesforretningen-online afhjælper manglen såfremt forudsætningerne herfor er til stede. Reklamationen skal være berettiget, og omleveringer eller afhjælpninger kan ikke medføre uforholdsmæssige omkostninger for Begravelsesforretningen-online. Eventuelle klager skal mailes til kontakt@Begravelsesforretningen-online

Fortrydelsesret


Din bestilling gennem Begravelsesforretningen-online igangsættes straks efter købstidspunktet. Vi gør derfor opmærksom på, at der ikke er en fortrydelsesret for denne type køb. I henhold til § 12, stk. 2 i lov om visse forbrugeraftaler gælder den i loven indeholdte fortrydelsesret ikke ved fjernsalg af tjenesteydelser, såfremt udførelsen af tjenesteydelsen påbegyndes samtidigt med aftaleindgåelse.

Levering


Begravelsesforretningen-online udfører de bestilte serviceydelser efter ordre og accepteret aftale. Begravelsesforretningen-online leverer de bestilte services til den bestilte handling og evt. senere til kirkegården.

 

Leverandører udenfor Begravelsesforretningen-online

Begravelsesforretningen-online kan som service tilbyde både køb og formidling af serviceydelser fra eksterne leverandører (blomsterhandlere, stenhuggere, dagblade med mere). Det er som udgangspunkt altid bestilleren, som vælger, hvilke leverandører, der skal levere eksempelvis gravsten, blomster, avisannoncer med mere. Formidler Begravelsesforretningen-online leverancen modtager Begravelsesforretningen-online ofte, men ikke altid, en provision fra leverandøren for at formidle aftalen.

 

Kontakt mellem bestiller og Begravelsesforretningen-online


I forbindelse med at du accepterer disse handelsbetingelser, har du samtidig accepteret at Begravelsesforretningen-online kan kontakte dig på e-mail, sms og på telefon, når det er nødvendigt for at gennemføre din bestilling og for at holde dig orienteret om forløbet og eventuelle afvigelser.

 

Brug af informationer fra Begravelsesforretningen-online


Det er på ingen måde tilladt at anvende eller distribuere indholdet af denne hjemmeside til nogen form for brug uden indhentet tilladelse fra Begravelsesforretningen-online.
 

Generel betingelse


Begravelsesforretningen-online forbeholder sig ret til at ændre, forandre eller opdatere disse betingelser uden forudgående varsel og du er indforstået med at være omfattet af sådanne ændringer, forandringer eller opdateringer.

Værdigenstande på afdøde


Vær opmærksom på, at bedemanden fra Begravelsesforretningen-online kun fjerner genstande/smykker fra afdøde, såfremt dette ønskes af familien, samt hvis disse genstande kan forvolde skade på kremeringsanlæg eller udgøre en årsag til forurening ved en kistebegravelse.

På hospitaler og plejehjem er det normalt personalet, som samler disse værdigenstande og sikrer, at disse genstande bliver udleveret til de pårørende.

Begravelsesforretningen-online påtager sig intet ansvar for mistede ejendele og opfordrer kraftigt familien til at sikre sig, at alle værdigenstande udleveres af det personale, som er til stede på hospital eller plejehjem, før afdøde køres til kapel.

Alle genstande, som skal begraves eller kremeres sammen med afdøde, skal forblive sammen med afdøde. 

Såfremt denne hjemmeside bliver brugt uhensigtsmæssigt kan Begravelsesforretningen-online slette profil, anvende IP lås og eventuelt foretage en politianmeldelse.